E-Mail Einstellungen

Details
Anbieter POP 3 Posteingang I-MAP Postausgang SMTP Info AnmName  
GMX pop-gmx.net port:995 SSL  imap.gmx.net port 993 SSL   mail.gmx.net Port 585 StartTLS   imap nur kostenpf.    
 t-online  securepop.t-online.de 995  imapmail.t-online.de  securesmtp.t-online.de port 465      
 EWE  pop.ewe.net Port:995 SSL    smtp.ewe.net Port:587 TLS    Mail Adresse  
             
             
             
             

E-Mail Einstellungen der wichtigsten E-Mail Anbieter:

 

 

T-Online :www.t-online.de/ssl-verschluesselung/

GMX:    https://hilfe.gmx.net/sicherheit/ssl.html
   
© ALLROUNDER